میزان واردات طلا دردنیا

اخبار, گزارش و تحلیل, وبلاگ ۲۹ آبان ۱۳۹۵

میزان واردات طلا دردنیا

 

index

واردات طلا به دو صورت شمش و طلای قراضه و به ندرت به صورت کنسانتره صورت می‌گیرد.
میزان واردات جهانی فلز طلا در این دوره ( ۱۹۹۷-۲۰۰۱)با متوسط نرخ رشد ۵-%، از ۴/۵۵۹۷ تن در سال ۱۹۹۷ به ۴/۵۵۷۹ تن در سال ۱۹۹۹ و ۳/۴۳۱۶ تن در سال ۲۰۰۱ کاهش نشان می دهد(جدول ۵۹). بخش اعظم واردات جهانی فلز طلا توسط کشورهای سوئیس، انگلیس، ایتالیا، هندوستان و جمهوری کره صورت می پذیرد (جدول ۵۹ ).
در بین کشورهای وارد کننده فلز طلا، کشور سوئیس با متوسط ۱۴۳۸ تن در سال های اخیر مقام اول را داراست که واردات این کشور با نرخ ۷/۳ درصد کاهش یافته است. بعد از سوئیس، انگلستان با متوسط واردات ۸۹۴ تن دومین وارد کننده فلز بو.ده که با نرخ متوسط ۵/۳۰ درصد افزایش واردات داشته است. کشور ایتالیا مقام سوم را داراست. آلمان،‌انگلیس و ژاپن در مقامهای اول تا سوم واردات طلای قراضه قرار دارند.

جدول – میزان واردات کشورهای عمده وارد کننده فلز طلا در سالهای ۲۰۰۱-۱۹۹۷ (تن)

میزان واردات طلا دردنیا

شکل – میزان واردات کشورهای عمده وارد کننده فلز طلا در سالهای ۲۰۰۱-۱۹۹۷

میزان واردات طلا دردنیا

میزان واردات جهانی طلای قراضه در این دوره ( ۱۹۹۷-۲۰۰۱) با متوسط نرخ رشد ۸/۴۲%، از ۵/۶۵۵ تن در سال ۱۹۹۷ به ۷/۱۲۰۳ تن در سال ۱۹۹۹ و ۳/۲۵۴۶ تن در سال ۲۰۰۱ افزایش نشان می دهد(جدول ۵۹). بخش اعظم واردات جهانی طلای قراضه توسط کشورهای آلمان، انگلیس، ژاپن، سوئیس و فرانسه صورت می پذیرد (جدول ۵۹ ).
در بین کشورهای واردکننده قراضه طلا، آلمان با میانگین ۱۰۰۰ تن بزرگترین واردکننده در سال این محصول بوده و با نرخ رشدی معادل ۴/۷۸ % افزایش یافته است. پس از آلمان، انگلستان و ژاپن در مکان های بعدی قرار دارند( جدول ۶۰) .

جدول – میزان واردات طلای قراضه توسط کشورهای عمده وارد کننده طی سال های ۱۹۹۷-۲۰۰۱ (تن)

میزان واردات طلا دردنیا

شکل – میزان واردات کشورهای عمده وارد کننده طلای قراضه در سالهای ۲۰۰۱-۱۹۹۷

میزان واردات طلا دردنیا

میزان واردات جهانی شمش و قراضه طلای در این دوره ( ۱۹۹۷-۲۰۰۱) با متوسط نرخ رشد ۴۹/۵%، از ۵۴۸۶۱ تن در سال ۱۹۹۷ به ۵۴۸۶۱ تن در سال ۱۹۹۹ و ۷۹۳۴۰۲ تن در سال ۲۰۰۱ افزایش نشان می دهد(جدول ۶۱). بخش اعظم واردات جهانی شمش و قراضه طلای قراضه توسط کشورهای سوئیس، انگلیس و ایتالیا صورت می پذیرد (جدول ۶۱ ).
در بین کشورهای وارد کننده طلا به صورت شمش کشور سوئیس با متوسط ۱۴۳۷ تن در سالهای اخیر بزرگترین وارد کننده بوده است که واردات این کشور با نرخ متوسط ۳ درصد در این سالها کاهش داشته است. بعد از سوئیس، انگلستان با متوسط واردات ۸۹۳ تن در سالهای بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ دومین وارد کننده بزرگ شمش طلا بوده که با نرخ متوسط رشد ۳ درصد افزایش واردات داشته است. سومین وارد کننده عمده شمش طلا در جهان ایتالیا بوده که واردات این کشور در طی این سالها تقریبا ثابت می‌باشد.
آلمان، انگلستان و ژاپن در مقامهای اول تا سوم واردات طلای قراضه و سنگ معدن قرار دارند. آلمان با متوسط واردات ۸۰۳ تن طلا به صورت قراضه بزرگترین وارد کننده این محصول بوده و این کشور با نرخ رشدی معادل ۷۸ درصد افزایش واردات داشته است. انگلیس نیز با متوسط ورادات ۲۰۳ تن و نرخ رشد وارداتی حدود ۱۶ درصد به صورت افزایشی در این سالها دومین وارد کننده طلای قراضه می‌باشد و ژاپن با نرخی افزایشی معادل ۱۵ درصد در این سالها سومین وارد کننده آهن قراضه می‌باشد.

جدول – میزان واردات شمش و قراضه طلای کل جهان در طی سالهای (۲۰۰۱-۱۹۹۷)(کیلوگرم)

میزان واردات طلا دردنیا

شکل – میزان واردات شمش و قراضه طلای کل جهان در طی سالهای (۲۰۰۱-۱۹۹۷)

میزان واردات طلا دردنیا

ارسال نظر

 • حسین محمدی

 • رضا

جدیدترین نظرات

نرخ روز طلا و سکه

 • عنواننرخ روز
 • گرم طلای 18 عیار1,127,570
 • گرم طلای 24 عیار1,503,050
 • سکه بهار آزادی11,220,000
 • سکه امامی11,420,000
 • نیم سکه5,990,000
 • ربع سکه3,180,000
 • سکه گرمی1,970,000
 • چهارشنبه ، 1 دی ۱۳۹۵